Thursday, June 25, 2015

Beautisens phiên bản tiếng Nga sắp chuẩn bị có!

Hiện nay, thông tin về đội làm việc tiếng Nga đang dần hoàn tất để năm sau sẽ có phiên bản Beautisens tiếng Nga  hoàn thiện.

Địa chỉ blog xem tại: http://beautisens.tumblr.com